Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Michałowicach
412

Zarządzenia Dyrektora Szkoły

ZARZĄDZENIA DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU 2019

 

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 13/2019, z dnia 16.05.2018

zmieniające zarządzenie nr 34/2016 Dyrektora Zespołu Szkół w Michałowicach w sprawie Regulaminu wynagradzania dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Michałowicach

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 11/2019, z dnia 2.04.2018

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do odziałów wychowania przedkszkolnego na rok szkolny 2019/2020 i Komisji Rekrutacyjnej do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 8/2019, z dnia 15.03.2018

w sprawie ustalania norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej i obuwia roboczego dla pracowników Szkoły Podstawowej w Michałowicach

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 5/2019, z dnia 18.02.2018

w sprawie ustalenia rocznego planu podziału środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2019r.

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 4/2019, z dnia 25.01.2018

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach

 

 

 

 

ZARZĄDZENIA DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU 2018

 

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 32/2018, z dnia 28.12.2018

zmieniające zarządzenie nr 5/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach z dnia 15 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynajmu w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 31/2018, z dnia 28.12.2018

w sprawie ustalenia rocznego planu podziału środków Zakładoweg Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2018r. oraz tabeli dopłat dla Szkoły Podstawowej w Michałowicach

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 27/2018, z dnia 30.11.2018

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zbiorów biblioteki Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 20/2018, z dnia 31.08.2018

w sprawie wdrożenia Polityki Ochrony Danych Osobowych

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2018

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 8/2018, z dnia 19.02.2018

w sprawie ustalenia rocznego planu podziału środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2018r. oraz tabeli dopłat dla Szkoły Podstawowej w Michałowicach

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2018 z dnia 19.02.2018r.

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 3/2018, z dnia 11.01.2018

w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2018 rok

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 2/2018, z dnia 11.01.2018

w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 1/2018, z dnia 02.01.2018

w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy w 2018 r. dla pracowników obsługi i administracji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach

 

 

 

ZARZĄDZENIA DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU 2017

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 1/2017, z dnia 31.01.2017

w sprawie zmiany w planie finansowym (zm. do zarz. 28/2016)

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 2/2017, z dnia 31.01.2017

w sprawie ustalenia rocznego planu podziału środków Zakładowego Funduszu Świadczeń socjalnych na 2017 r.

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 3/2017, z dnia 28.02.2017

w sprawie wprowadzenia zasad korzystania przez uczniów i nauczycieli z telefonów komórkowych na terenie Zespołu Szkół w Michałowicach.

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 4/2017, z dnia 10.03.2017

w sprawie powołania Komisji ds. selekcji książek i innych zbiorów bibliotecznych.

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 5/2017, z dnia 10.04.2017

w sprawie zmiany w planie finansowym (zm. do zarz. 28/2016)

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 6/2017, z dnia 26.04.2017

w sprawie zmiany w planie finansowym (zm. do zarz. 28/2016)

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 7/2017, z dnia 10.05.2017

w sprawie zmiany w planie finansowym (zm. do zarz. 28/2016)

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 8/2017, z dnia 12.06.2017

w sprawie zmiany w planie finansowym (zm. do zarz. 28/2016)

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 9/2017, z dnia 12.07.2017

w sprawie powołania Komisji Kasacyjnej do przeprowadzenia likwidacji składników majątkowych w Zespole Szkół w Michałowicach

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 10/2017, z dnia 20.07.2017

w sprawie zmiany w planie finansowym (zm. do zarz. 28/2016)

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 10a/2017, z dnia 31.08.2017

w sprawie wprowadzenia Regulaminu wycieczek w Szkole Podstawowej w Michałowicach

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 11/2017, z dnia 01.09.2017

w sprawie ustalenia Regulaminu wynajmu w Szkole Podstawowej w Michałowicach

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 12/2017, z dnia 22.09.2017

w sprawie zmiany w planie finansowym (zm. do zarz. 28/2016)

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 13/2017, z dnia 12.10.2017

w sprawie zmiany w planie finansowym (zm. do zarz. 28/2016)

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 14/2017, z dnia 26.10.2017

w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy dla pracowników obsługi i administracji za 11 listopada 2017

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 15/2017, z dnia 26.10.2017

w sprawie zmiany w planie finansowym (zm. do zarz. 28/2016)

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 16/2017, z dnia 31.10.2017

w sprawie zmiany w planie finansowym (zm. do zarz. 28/2016)

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 17/2017, z dnia 31.10.2017

w sprawie zmiany w planie finansowym (zm. do zarz. 28/2016)

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 18/2017, z dnia 16.11.2017

w sprawie zmiany w planie finansowym (zm. do zarz. 28/2016)

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 19/2017, z dnia 21.11.2017

w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego na rok 2018

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 20/2017, z dnia 28.11.2017

w sprawie zmiany w planie finansowym (zm. do zarz. 28/2016)

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 21/2017, z dnia 30.11.2017

w sprawie zmiany w planie finansowym (zm. do zarz. 28/2016)

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 22/2017, z dnia 19.12.2017

w sprawie ustalenia Instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji składnicy akt w Szkole Podstawowej w Michałowicach

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 27/2017, z dnia 29.12.2017

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach i powołania Komisji Socjalnej

 

 

REJESTR ZARZĄDZEŃ DYREKTORA SP W MICHAŁOWICACH - ROK 2018

REJESTR ZARZĄDZEŃ DYREKTORA ZS W MICHAŁOWICACH - ROK 2017

REJESTR ZARZĄDZEŃ DYREKTORA ZS W MICHAŁOWICACH - LATA 2004-2016

Data publikacji: 25.09.2015 11:13
Data ostatniej modyfikacji: 20.09.2019 12:12
Wyświetleń: 412
Autor: Małgorzata Widera
Opublikował: Małgorzata Sieradzka
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Sieradzka